MENU CHÍNHXem tất cả

-17%
Sale

Menu đầy đủ

Bánh flan chipmilk

10,000.00

Menu đầy đủ

Cà phê đen

12,000.00

Menu đầy đủ

Cà phê sữa đá

14,000.00

Menu đầy đủ

Chanh dây

12,000.00

Menu đầy đủ

Nước cam

18,000.00

Menu đầy đủ

Nước mơ

15,000.00

Menu đầy đủ

Nước tắc

14,000.00
-17%
Sale

Menu đầy đủ

Sương sáo sữa tươi

15,000.00
-12%
Sale

Menu đầy đủ

Yaourt đá

15,000.00

Menu đầy đủ

Yaourt dâu tằm

18,000.00
-11%
Sale

Menu đầy đủ

Yaourt hũ

8,000.00

Cà phê sócXem tất cả

Chuyện mỗi ngàyXem tất cả