-17%
Sale

Menu đầy đủ

Bánh flan chipmilk

12,000.00 10,000.00

Menu đầy đủ

Cà phê đen

12,000.00

Menu đầy đủ

Cà phê sữa đá

14,000.00

Menu đầy đủ

Chanh dây

12,000.00

Menu đầy đủ

Nước cam

17,000.00

Menu đầy đủ

Nước mơ

14,000.00

Menu đầy đủ

Nước tắc

12,000.00
-17%
Sale

Menu đầy đủ

Sương sáo sữa tươi

18,000.00 15,000.00
-14%

Menu đầy đủ

Trà đào

21,000.00 18,000.00

Menu đầy đủ

Yaourt bịch

4,000.00

Menu đầy đủ

Yaourt dâu tằm

17,000.00