-17%
Sale

cafesoc-khuyến mại

Bánh flan chipmilk

12,000.00 10,000.00

cafesoc-món chính

Cà phê đen

12,000.00

cafesoc-món chính

Cà phê sữa đá

14,000.00

cafesoc-món chính

Chanh dây

12,000.00

cafesoc-món chính

Nước cam

17,000.00

cafesoc-món chính

Nước mơ

14,000.00

cafesoc-món chính

Nước tắc

12,000.00

cafesoc-món chính

Sâm bí 100% organic

12,000.00
-17%
Sale

cafesoc-khuyến mại

Sương sáo sữa tươi

18,000.00 15,000.00
-14%

cafesoc-món chính

Trà đào

21,000.00 18,000.00

cafesoc-món chính

Yaourt bịch

4,000.00

cafesoc-món chính

Yaourt dâu tằm

17,000.00