Bạc xỉu: Câu chuyện sữa – cà phê của người Sài Gòn

12,000

Bạc xỉu không phải cà phê sữa. Câu chuyện bạc sửu là chuyện về ly sữa vị cà phê, và thứ vị bình dân không thể lẫn lộn.

Category: